22. okt. 2010

Flytende kultur

I Nordlys 21. oktober ser det ut som om journalist Tone Jensen søker å fremstille avisens reportasjeserie om islam som en oppfordring til en visstnok savnet debatt om "vår tids største kulturmøte: det mellom islam og de vestlige samfunn." Jensen kaller det ikke bare et kulturmøte, men bruker også det mer voldsomme ordet kollisjon: "Denne kulturkollisjonen, som for lengst burde vært vårt heteste debattema...".

En kollisjon en en hendelse der minst to "ting" møter hverandre med kraftig nok styrke til at skader oppstår. At kulturer kan kollidere fordrer at kultur forstås som en "ting", som er en fullstendig avgrenset størrelse i seg selv. Men kulturer er ikke som biler, de hverken bygges som eller er som enheter som kan smelles mot hverandre. Kultur er flytende. Lars Gule forklarer dette på en, i mine øyne, fortreffelig måte i en reportasje på fritanke.no:

Den norske kulturen slik vi oppfatter den i dag, ble i stor grad konstruert på slutten av 1800-tallet. Dette var i høyeste grad sosial ingeniørkunst. Kultur skapes og redefineres hele tiden. Men det er ikke noen som planlegger det. Det er en kontinuerlig prosess der mange deltar, understreket Gule. [...]  
Gule mener ikke det er fruktbart å fokusere på ”kulturer" [...] 
– Kulturer overlapper. De er ikke gjensidig utelukkende. Det finnes kulturer for ulike samfunnslag, og det finnes kulturer for ulike regioner innenfor en hovedkultur. Mange av de samme kulturelle trekkene og verdiene går igjen på tvers. ”Kulturer” er kort sagt et kaos av nivåinndelinger og overlappinger, mente Gule.
Han synes derfor det er langt ryddigere å snakke om konkrete kulturelle trekk.
-Kulturelle trekk går på tvers av skillet mellom "vestlig og østlig kultur" og andre slike brede kategorier. Derfor blir ikke disse store skillene så veldig interessante, poengterte han.
Nemlig!

Ingen kommentarer: