1. okt. 2010

Hva er "kunnskap om religion"?

29. september publiserte fritanke.no (nettavis eid av Human-Etisk Forbund) artikkelen "Ateister og agnostikere har mest greie på religion", basert på en spørreundersøkelse av det amerikanske Pew Forum. I artikkelen kan vi lese at:
En ny nasjonal undersøkelse i USA viser at ateister og agnostikere i gjennomsnitt vet mer om religion enn de religiøse. Rett under dem kommer jøder og mormonere. Lenger ned på lista kommer protestantiske kristne. De mest kunnskapsløse om religion viste seg å være svarte protestanter og latinamerikanske katolikker.
Men hva er egentlig kunnskap om religion? Hva er det ateister og agnostikere "i gjennomsnitt vet mer om", og svarte protestanter og latinamerikanske katolikker er "kunnskapsløse" om?

I spørreskjemaet stilles de følgende "kunnskapsspørsmålene" om religion (quiz'en som inneholder 15 av spørsmålene kan anbefales):
When does the Jewish Sabbath begin? Does it begin on…?
1 Friday
2 Saturday
3 Sunday

Is Ramadan (RAH-muh-don)…?
1 The Hindu festival of lights
2 A Jewish day of atonement
3 The Islamic (is-LAHM-ik) holy month

Do you happen to know which of these is the king of gods in ancient Greek mythology?
1 Zeus
2 Mars
3 Apollo (Uh-PAHL-oh)

Do you happen to know the name of the holy book of Islam (is-LAHM)?

Which of these religions aims at nirvana, the state of being free from suffering?
1 Islam (is-LAHM)
2 Buddhism
3 Hinduism

In which religion are Vishnu and Shiva (SHEE-va) central figures?
1 Islam (is-LAHM)
2 Hinduism
3 Taoism (DOW-ism)

Is an (INSERT FIRST ITEM) someone who believes in God, someone who does NOT believe in God, or someone who is unsure whether God exists?
And is an (INSERT NEXT ITEM) someone who believes in God, someone who does NOT believe in God, or someone who is unsure whether God exists?
a. atheist
b. agnostic

What is the first book of the Bible?

Will you tell me the names of the first four books of the New Testament of the Bible, that is the Four Gospels?

Where, according to the Bible, was Jesus born?
1 Bethlehem
2 Jericho
3 Jerusalem
4 Nazareth

When was the Mormon religion founded?
1 Before the year 1200 A.D
2 Between 1200 and 1800
3 Sometime after 1800

The Book of Mormon tells the story of Jesus Christ appearing to people in what area of the world?
1 The Americas
2 Middle East
3 Asia

Which of the following best describes Catholic teaching about the bread and wine used for communion?
1 The bread and wine actually become the body and blood of Jesus Christ, or
2 The bread and wine are symbols of the body and blood of Jesus Christ

Which of these religious groups traditionally teaches that salvation comes through faith alone?
1 Only Protestants
2 Only Catholics
3 Both (Protestants) and (Catholics)
4 Neither (Protestants) nor (Catholics)

Please tell me which of the following is NOT one of the Ten Commandments:
1 Do not commit adultery
2 Do unto others as you would have them do unto you
3 Do not steal
4 Keep the Sabbath holy
5 All are in the Ten Commandments

47. Which Bible figure is most closely associated with (INSERT STATEMENT)?
a. Remaining obedient to God despite suffering
NO ITEM B
c. Leading the exodus from Egypt
d. Willingness to sacrifice his son for GodIs it …?
(READ LIST)
1 Job (Jobe)
2 Elijah (uh-LIE-jah)
3 Moses
4 Abraham

Would you tell me if (INSERT)...?
a. Mother Teresa was
b. The Dalai Lama is
c. Joseph Smith was
d. Maimonides (my-MON-eh-deez)
1 Catholic
2 Jewish
3 Buddhist
4 Mormon
5 Hindu
6 Other

Which of the following statements best describes what the U.S. Constitution says about religion?
1 Christianity should be given special emphasis by the government
2 The government shall neither establish a religion nor interfere with the practice of religion, or
3 The Constitution does not say anything one way or the other about religion

According to rulings by the U.S. Supreme Court, is a public school teacher permitted to (READ FIRST ITEM), or not?
And is a public school teacher permitted to (NEXT ITEM), or not?
a. lead a class in prayer
b. read from the Bible as an example of literature
c. offer a class comparing the world’s religions
1 Yes, permitted
2 No, not permitted

Do you happen to know what religion most people in (INSERT FIRST COUNTRY) consider themselves? Is that…?
What about (NEXT COUNTRY)?
a. India
b. Indonesia
NO ITEM C
d. Pakistan
1 Buddhist
2 Hindu
3 Muslim
4 Christian
5 Divided

What was the name of the person whose writings and actions inspired the Protestant Reformation (ref-er-MAY-shun)?
1 Martin Luther
2 Thomas Aquinas (uhk-WHY-ness)
3 John Wesley

Which one of these preachers participated in the period of religious activity known as the First Great Awakening?
1 Jonathan Edwards
2 Charles Finney
3 Billy Graham
På fritanke.no fremstilles resultatene som om det skulle være en slags kunnskapskonkurranse, der noen kommer bra ut, andre dårlig. At det er ateistene og agnostikerne som kommer best ut tar seg nok godt ut for avisen og foreningen, men hva er det egentlig som er vunnet? Som vi ser er alle spørsmålene såkalte leksikalske, de omhandler enkle fakta. Det som etterspørres er det vi kan kalle "lærebokkunnskap" eller "quiz-kunnskap", ikke kunnskap om levd religion. Men hvorfor er det viktig for "svarte protestanter" å kunne svare Martin Luther på spørsmålet om hvem som var inspirasjonen for reformasjonen? Gjør mangelen på denne "kunnskapen" deres protestantisme på noen måte dårligere enn protestantismen til de som kunne svaret? Mest sannsynlig er det helt andre typer kunnskaper man som religionsutøver har behov for når man praktiserer og lever sin religion. Man skulle tro at det for en hindu er viktigere å kunne utøve puja enn å vite å vite at det er i buddhismen man når nirvana (her kan man jo tenke på det morofaktum at for ikke så alt for mange år siden kalte man på norsk det hinduiske moksha for nirvana - det kan jo tenkes at det samme kan ha vært tilfelle i USA, noe som gjør spørsmålet forholdsvis tvetydig).

I artikkelen siteres en metodistprest som påstår at den dårlige "kunnskapen" er et resultat av manglende religiøs refleksjon, noe han beskriver som "usunt". Men spørsmålene er ikke refleksjonsspørsmål, de er typiske "rett eller galt"-spørsmål. Hvordan fører kunnskapen om at flertallet i Pakistan er muslimer, eller at Zevs er de gammelgreske gudenes konge, til at man har et sunnere forhold til sin egen religion? Det trekkes også frem i fritanke.no-artikkelen at presidenten i American Atheists kommenterer spørreundersøkelsen ved å si at "Det er ikke noe nytt at ateister vet mer om religion enn de religiøse. Ateisme er et resultat av denne kunnskapen, ikke mangel på kunnskap." Igjen melder spørsmålet seg: Hvordan fører kunnskapen om navnet på de fire evangeliene, eller om når sabbathen begynner, til at man blir ateist eller agnostiker?

Interessant med artikkelen på fritanke.no er at man gjør "ateister og agnostikere" og "de religiøse" til sammenlignbare størrelser: "En ny nasjonal undersøkelse i USA viser at ateister og agnostikere i gjennomsnitt vet mer om religion enn de religiøse". Hva om man hadde stilt spørsmål om bare buddhismen til kun to grupper: ateister og buddhister? Hvem hadde kommet best ut da? Man kan jo også spørre seg om spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen er av et tilstrekkelig antall til å fastslå at noen "vet mest" og at andre er "kunnskapsløse". Er 32 spørsmål om trivielle fakta nok til å dekke det enorme kunnskapsfeltet religion utgjør?

Ingen kommentarer: