16. okt. 2010

Nordlys og muslimene - en stygg historie

Tidligere i høst var jeg ganske stolt over å ha flyttet til en by der muslimske damer som gikk i t-skjorter med påskriften "Undertrykt? Spør meg!", sto på stand på torget og delte ut informasjon om religionen sin. "En åpen by med tydelig plass til alle", var min tanke om Tromsø da. Nå er jeg ganske forundret, overveldet og månebedotten. Landsdelens største avis, Nordlys, trykker for tiden en av de groveste og mest injurierende reportasjeserier om muslimer jeg har sett på lenge, og gjennom leserbrev og kommentarer til artiklene har flere av byens borgere også kastet seg på trenden. Heldigivis tar mange til motmæle også. Det er ikke her plass til å kommentere alt som har stått i avisen, så jeg holder meg til det jeg oppfatter som de to "største" sakene.

Nordlys kaller reportasjeserien "Søkelys på islam i Tromsø", og  deres agenda er å presentere "oppsiktsvekkende funn om det muslimske miljøet i Tromsø." Serien begynner 8. oktober, med "den sjokkerende historien om en svært sentral, muslimsk leder i Tromsøs mest profilerte moské." Nordlys "avslører" at en mann i Alnormoskeens ledelse, Andrew Ibrahim Wenham, som også er gift med moskeens daglige leder Sandra Maryam Moe, skal ha "vært aktiv" i et terrornettverk. 9. oktober forteller Wenham til Nordlys (han "legger alle kortene på bordet" ifølge avisen) hva som har foregått og at han brøt kontakten med miljøet når han forsto hva de sto for og gjorde. I intervjuet tar han tydelig avstand både fra gruppen og fra terror generelt: "Jeg ble innblandet i noe som jeg i dag tar et klart standpunkt mot. [...] Jeg gikk i en felle. Der var det ikke hyggelig å være. Det disse menneskene holdt på med er forbudt i islam". På avisens forside er overskriften "Muslimsk leder i Tromsø var knyttet til terrornettverk", der ordet "terrornettverk" er trykket med krigstyper. Avisens hovedbudskap er tydeligvis ikke at Wenham er imot terror eller at han syns det var fryktelig å oppdage hva han hadde blandet seg bort i. 

Nordlys' neste "avsløring" er at byggingen av en planlagt ny moské i Tromsø "vil føre til mer politisk islamisme, mer hijab og tildekking av muslimske kvinner". Argumentasjonen for dette oppsummeres i følgende utdrag fra Nordlys 15. oktober, fra en tekst med tittelen "Naiv. Super?":
Klart det høres både enkelt og forlokkende ut. En velstående saudiarabisk forretningsmann har noen titalls millioner til overs. Og han vil mer enn gjerne sende de vestover. Etter noen kjappe telefoner er avtalen klar: Han fikser transaksjonen og de muslimske trossamfunnene kan starte moskebyggingen. Jubel og brus og punktum finale. Eller ...?
Som Nordlys har skrevet de siste dagene, har dealen i flere land i Europa, vist seg å være for god til å være sann. Etter at millionene har rullet inn og de staselige byggverkene er blitt reist kommer kravene. [...]
Ifølge Hege Storhaug i Human Rights Service og flere andre kilder Nordlys har vært i kontakt med, har finansieringen kun én hensikt: Å spre den strenge og konservative varianten av islam den saudiske statsreligionen wahabisme. Gaven fører med seg en forpliktelse som gjør at moskeene ofte er tvunget til å utvikle seg i motsatt retning av hva de står for og hva de ønsker. [...]
Likevel går Sandra Maryam Moe, daglig leder i Alnor Senter i Tromsø, ut i Nordlys og forteller at hun aldri har hørt om at saudierne sprer wahabisme. Dette utsagnet er i beste fall naivt. Hun hevder samtidig at Alnor kun har vært «heldige» som gjennom sitt kontaktnett har møtt en gavmild (og anonym!) forretningsmann.
Sannsynligvis sitter den samme forretningsmannen i Saudi-Arabia og gnir seg i hendene og føler at han har vært minst like heldig som Alnor-ledelsen. Å få reist et såkalt signalbygg i Arktis, nesten oppe på Nordpolen, beskrives som en propagandaseier. «Verdens nordligste moské» er et slogan det virkelig svinger av.
Det er selvsagt ikke hogget i stein at petrodollar er synonymt med wahabisme også i Tromsø. Men det er heller ingen grunn til å ta sjansen på å godta transaksjonen. Mer radikal islam, mer hijab og tildekking av muslimske kvinner, og ofte brudd på menneskerettighetene, vil ikke tjene til noe godt. Ei heller for det muslimske miljøet i Tromsø. Integreringen vil bli kraftig bremset, og fremmedfrykten vil få optimale vekstvilkår.
I følge avisen er det altså stor fare for at Tromsømuslimer vil adoptere saudi-arabisk islam hvis den planlagte moskeen blir bygget. Nordlys ser ut til å anta at islam er styrt av et rigid lojalitetshierarki der de mest fiendtlige mot Vesten alltid står på toppen, og er "mest muslimske". Deres "ikke-vestlighet" gjør dem "mest muslimske", og derfor vil andre muslimer automatisk rette seg etter dem. Men er dette en plausibel antagelse? Er det slik at muslimer har et eget lynne som gjør dem til nikkedukker? Dette er et perspektiv på religion som helt utelukker at religionsutøvere er aktive aktører, som i egenskap av å være selvstendige individer innehar makt over sin egen religionsutøvelse. Og et slikt perspektiv er, som jeg har påpekt i et tidligere blogginnlegg, vanskelig å finne belegg for i religionshistorien.


Avisen har valgt å hente inn Hege Storhaug som ekspertkommentator (13. oktober). For henne er både det at Alnors leder er kvinne og at hun er konvertitt, et belegg for påstandene om hva bygging av en moské finansiert av saudi-arabiere vil føre til: 
[D]e europeiske, radikale islamistene har lagt seg på en ny taktikk for å fremstå som liberale og demokratiske: De kjører frem kvinner som ledere for å skjule sin egentlige og langsiktige agenda. [...] Dette viser seg stadig flere steder i Europa, sier Storhaug. 
Det er dessuten slik at de som konverterer til islam ofte er de mest bokstavtro muslimene.
Det ser ut som om Nordlys adopterer dette perspektivet - Sandra Maryam Moe kan umulig være en "ordentlig" leder, kun en som er skjøvet foran som skalkeskjul. Nordlys oppfordrer kommunen til selv å finanisere en (liten) moské, tydeligvis fordi de ikke bør sette sin lit til at Alnor selv kan stå for finansieringen, siden Alnors (kvinnelige) leder er naiv og derfor ikke i stand til å styre fornuftig. I en annen artikkel fremstilles Moe også som naiv, hun latterliggjøres: 
Når Nordlys legger frem sine funn om konsekvensene av saudisk finansiering rundt i verden, for daglig leder i Alnor, Sandra Maryam Moe, blir det møtt med uforståenhet. 
Nei, dette har jeg ikke hørt om. Det er nytt for meg, sier Moe
Til tross for at informasjonen om den saudiske dollarmisjoneringen, og konsekvensene av den, ligger helt oppe i dagen i både nettmedia og andre steder, er dette altså helt ukjent stoff for ledelsen i Tromsøs mest aktive moské.
Dette tar tydeligvis utgangspunkt i uttalelser fra Moe trykket i Nordlys noen dager tidligere:
I Tromsø har moskèleder Moe ingen betenkeligheter med å motta penger fra Saudi-Arabia. 
Frykter dere at giverne deres ønsker å spre radikal islam nordover? 
Dette er nytt for meg. Og jeg kan ikke kommentere løse rykter og generaliseringer om at alle saudiarabere har haker med det de gir, sier Moe til Nordlys for få dager siden. 
Hun mener Alnor står trygt og støtt på egne bein. 
I Alnor har vi en organisasjonsform med vedtekter, regler og formål. Vi opererer innenfor rammen av norsk lov og det er svært viktig for oss. Slik skal det også være i framtida. 
Er dere helt trygge på det ikke vil komme krav om å sitte i styret osv. i den nye moskeen? 
Jeg kan ikke være trygg på noe. Jeg kan ikke spå framtida, men må bare ta en dag av gangen. Men jeg understreker at vi tar imot tilskudd, men ikke med vilkår. 
Moes uttalelser, som kunne vært forstått som uttalelser fra en leder som har faste prinsipper og som vil følge organisasjonens egne regler fremfor å gå med på vilkår ved donasjoner, har gjennom de påfølgende avisoppslagene blitt vridd til naive uttalelser fra en kvinne som fremstilles som dum.


Det virker som om Nordlys setter likhetstegn mellom ekteparet Wenham/Moe og det muslimske miljøet i Tromsø. Avisens fremstilling av dem er lite pen. Som tidligere redaktør i Nordlys, Ivan Kristoffersen, sier i et leserinnlegg til avisen 15. oktober: "jeg har ikke sett så brutale beskrivelser av troende muslimer i noen annen norsk avis."

1 kommentar:

Gunnar Somby sa...

Det er underlig at journalisten.no ikke tar opp en så stygg sak som dette.