26. okt. 2010

To sider av samme sak?


Nettavisen fritanke.no skriver i dag om at Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim (DMMH) tilbyr en mastergrad i religionspedagogikk, som er rettet mot folk som arbeider innenfor kirken, men også mot RLE-lærere og førskolelærere. I fagplanen til mastergraden kalles det "et studium rettet mot et behov innenfor kristen trosopplæring som kan forene kompetanse innenfor kristendomskunnskap/ religionspedagogikk med annen relevant kompetanse". I svar til fritanke.no uttaler fagansvarlig ved DMMH at studiet ikke skal være forkynnende. Studiet skal også inneholde "en innføring i hvilke begrensninger på kristen trosopplæring som ligger i skolens RLE-fag, og i barnehagen." 
Human-Etisk Forbund retter kritikk mot dette, fordi de mener studiet likevel er trosopplæring:
Fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig, synes hele studiet høres trøblete ut.
– Hensikten med kirkens trosopplæringsreform var jo nettopp at det skulle være et skarpt skille mellom læring om religioner, og opplæring i religion. Disse to skulle holdes klart adskilt. Men her ser vi nok en gang at det surrer seg sammen, sier hun.
Sandvig synes det er problematisk at DMMH ikke later til å se dette skillet.
– Jeg synes det er urovekkende at høgskolen tydeligvis ikke bryr seg om at det må være et klart skille mellom det som skal skje i kirkens regi og det som skjer i offentlige skoler og barnehager, sier hun.
Sandvig poengterer at DMMH, som en privat stiftelse under Den norske kirke, selvsagt er i sin fulle rett til å tilby undervisning myntet på kristen trosopplæring.
– Problemet oppstår når de blander trosopplæringen sammen med den generelle, offentlige lærer- og førskolelærerutdanningen, poengterer hun.
Om Bente Sandvig har rett i dette, skal jeg ikke kommentere, siden jeg ikke har satt meg inn i studiet som DMMH tilbyr. Det jeg synes er interessant med dette, er at kritikken fra HEF trykkes i nettavisen dagen etter samme avis melder om at HEF tilbyr lærerkurs i kritisk tenkning. Ingressen lyder: "Kritisk tenkning er ikke en del av lærerutdanningen. Det synes Human-Etisk Forbund er synd."

Human-Etisk Forbund er også et "trudomssamfunn", og mottar støtte fra staten til sin virksomhet på samme måte som f.eks. statskirken. Kan man ikke da kritisere HEF for det samme som de kritiserer DMMH for?

Ingen kommentarer: