28. nov. 2010

Kunne du gått med niqab eller burka én dag?

For en liten stund tilbake hadde jeg en minispørreundersøkelse om folk hadde våget å gå med hijab for én dag. De fleste svarte ja. Nå gjentar jeg spørreundersøkelsen (se kolonnen til venstre), men spør denne gang om man hadde våget å gå med niqab eller burka for én dag. Vær oppmerksom på at spørsmålet ikke spør om man har lyst til eller syns det er riktig å gå med disse plaggene, men bare om man hadde våget det.

27. nov. 2010

Suzannismen - en kort, lærebokaktig innføring

Av og til får jeg spørsmål om hvilken religion/religiøs retning jeg tilhører, eller hva jeg tror på. Som oftest svarer jeg "æh, vel, jeg er religionsviter, men...", og så aner jeg ikke helt hvordan jeg skal fortsette setningen. Noen ganger svarer jeg at jeg er såkalt kulturkristen; jeg feirer jul og andre kristne høytider. Men jeg syns ikke det er helt dekkende. Jeg forholder meg mye mer til religion i mitt privatliv enn det som gjerne forstås med begrepet kulturkristen. Ateist og agnostiker anser jeg også som å være fullstendig misvisende. En tid var jeg medlem av Human-Etisk Forbund, men denne religiøse retningen (som jeg vil velge å kalle det, begrunnelsen kan jeg heller komme tilbake til i annet blogginnlegg) er vel den jeg som privatperson nå distanserer meg mest fra. Som med andre religioner er nok mitt forhold til religion også noe som kan beskrives, men vanskelig defineres. Derfor har jeg her samlet noen av aspektene ved det jeg velger å kalle Suzannismen (religionsvitere vil gjenkjenne likheten med begrepet "Sheilaism"), og brukt en typisk lærebokdisposisjon i presentasjonen av den. Introduksjonen er, som med enhver lærebok, for all del ikke utfyllende (og dette innlegget er det selvsagt privatpersonen Suzanne som skriver, ikke den profesjonelle religionsviteren). God lesning! :)

26. nov. 2010

På tro og Are - og kanskje også på litt urettferdige forutsetninger

Siste program i NRK-serien "På tro og Are" gikk på luften for noen dager siden. I hvert av de seks programmene i serien besøkte Are Sende Osen etter tur representanter for de følgende religionene/religiøse retningene: islam, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere), sikhisme, jødedom, pinsebevegelsen og buddhisme. Hjemme hos oss har serien fått litt blandet mottakelse, og dette skyldes nok det jeg mener kan kalles seriens urettferdige forutsetninger.

21. nov. 2010

Å representere religioner på kart

Du er satt til å tegne et verdenskart som viser utbredelsen av religion. Hva ville du tegnet, og hvordan ville du tegnet det?

Første steg ville mest sannsynlig vært å tegne omrisset av kartet. Et verdenskart. Enkelt og greit. Det er bare å tegne verden, det. Men ville du tegnet med Antarktis? Det bor jo ingen der - bortsett fra kanskje 10-20 stykker som jobber med forskning der, og de bor jo egentlig ikke der, så deres religion kan ikke regnes med. Eller? Og hva med de aller nordligste deler av kloden, det bor jo ikke så mange der heller? Å tegne en hel kule på et flatt kvadrat er forresten ikke så enkelt, så hvilken projeksjon ville du valgt? Mercators projeksjon, som riktignok har lang tradisjon, men som forminsker landområder i sør og forstørrer de i nord, slik at Afrika plutselig ser bittelite ut? Men der bor det jo vanvittig mange mennesker. Kanskje Peters projeksjon, men den får kontinentene til å se ganske rare ut i formen, selv om størrelsen blir riktigere. Vel, det er muligens best å bare tegne uten noen bestemt matematisk projeksjon, så kan man lage størrelser og avstander litt sånn som det ser best ut. Eller?

17. nov. 2010

Kan stigmatisering oppheve undertrykking?

Aps integreringspolitiske talskvinne, Lise Christoffersen, har uttalt til VG at 
Niqab og burka hindrer vår jobb med likestilling. De damene som går med dette, er uintegrerbare. Identiteten deres er borte. De er ingen. De kan ikke fungere på en arbeidsplass når man ikke kan se verken ansiktet deres eller mimikken når de prater. 
Her følger en liten analyse og kommentering av utsagnet, setning for setning.

13. nov. 2010

Imam-/islamutdannelse. For hvem?

I går, 12. november, ble det meldt at "Venstre ble stående alene i Stortinget fredag med sitt forslag om fellesnordisk utdannelse av imamer" (NTB).  Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) sin begrunnelse for avvisningen var, ifølge NTB, at "det er ikke statens ansvar å blande seg inn i utdannelsen av religiøse ledere ut over statskirken". At en slik utdanning ikke ville ha legitimitet, var også en del av begrunnelsen: "Flertallet viste også til at forslaget ikke har støtte i de miljøene dette angår. Islamsk råd har blant annet uttalt at en imamutdanning neppe vil ha legitimitet blant de miljøene som forslaget er ment å treffe."

Trine Skei Grande (V) skrev i Aftenposten 30. september 2010 at "Islam trenger et akademisk fotfeste", og mente at offentlig imamutdannelse ville være svaret. Debattredaktør i samme avis, Knut Olav Åmås, syntes dette var en god idé, men kalte det heller for islamutdannelse. Man kunne tro at deres begrunnelse for opprettelse av universitetsbasert imam-/islamutdannelse ville være at det muslimske miljøet i Norge selv ønsket og har bedt om det, men det er, symptomatisk nok, integrering  (eller kanskje assimiliering?) som var hovedbegrunnelsen.

11. nov. 2010

Hva er det med Nord-Norge?

Etter av vi flyttet til Tromsø har det blitt tydeligere for oss hvordan Nord-Norge er en landsdel som ofte behandles og/eller forstås av resten av landet som en mindre viktig utkantlandsdel. Nord-Norge har f.eks ikke blitt tilgodesett med jernbane (noe som jo for øvrig har gjort NSB-nyheter fullstendig uinteressante for oss etter vi flyttet nordover). Hvis man prøver å google "kraftmaster" (både uten og med "Nord-Norge"), får man kun opp treff etter treff på kraftmaster i Hardanger, selv om det også planlegges sammenlignbare og kontroversielle strekninger med "monstermaster" her oppe. I et blogginnlegg på forskning.no viser Torjer Olsen hvordan også fotball er noe som har bært preg av denne holdningen til Nord-Norge:

10. nov. 2010

Flerstemmig befolkning, enstemmig mediebilde

Nå skrinlegges Alnors mosképlaner i Tromsø fordi UD ikke vil godta pengegaven fra saudi-araberen Hamad Al Gamas.  I en kommentar til et av mine tidligere blogginnlegg, skriver Andrew Ibrahim Wenham at "To me it looked like they [avisen Nordlys] are trying hard to scare the people of Tromsø and put an end to the Mosque project, as they knew we were about to launch the Architecture drawing and 3 scale models of the Mosque project at the rådhouse in Tromsø." I dette tilfellet ser det faktisk ut som om Nordlys har hatt en klar agenda med reportasjeserien om islam. Wenham skrev sin kommentar 4. november, og dagen etter var saken klar - moskebyggingen ble stoppet.

Media kan kanalisere og filtrere det "folk flest" sier inn i en hvilken som helst ønskelig form, og i min mening har både Nordlys og politikere (både lokale og nasjonale) oversett den flerstemmigheten som har gjort seg gjeldende blandt folk i Tromsø i forbindelse med moskésaken.

7. nov. 2010

Hinduhelter advarer mot gambling

Vi har kommet til episode 58 av Mahabharata. Den tidligere nevnte Draupadi og hennes fem ektemenn lever nå incognito; Draupadi som kammerpike for en dronning; Yudishtir som hoffmann; Bhim som hoffkokk; Arjuna som kvinnelig(!) hoffdanselærer; Nakul og Sahadev som gjeter og stallgutt. Og bakgrunnen for dette er uvettig gambling.

6. nov. 2010

Hijab

Den lille spørreundersøkelsen min er nå avsluttet, og resultatet ble som følger: 12 personer hadde våget å gå med hijab offentlig, tre hadde ikke våget, og én krysset av for vet ikke. Spørsmålet var "Hadde du våget å gå med hijab/hodesjal offentlig én dag?" Jeg spurte altså ikke om man har lyst, eller mener det er riktig, men jeg antar at de som svarte ja på spørsmålet tar utfordringen hvis anledningen byr seg.

3. nov. 2010

Muslimer og vold

I en ny rapport fra European Union Agency for Fundamental Rights slås det fast at muslimsk ungdom ikke er mer voldelige enn andre ungdommer. 3000 ungdommer i alderen 12-18, fra Stor-Britannia, Frankrike og Spania, deltok i studien. De aller fleste ungdommer er imot vold (inkludert krig og terrorisme), uavhengig av hvilken religiøs bakgrunn de har, og for å sitere rapporten: "there was no evidence of a Muslim bias in favour of violent behaviour in this study" (s.10).