3. nov. 2010

Muslimer og vold

I en ny rapport fra European Union Agency for Fundamental Rights slås det fast at muslimsk ungdom ikke er mer voldelige enn andre ungdommer. 3000 ungdommer i alderen 12-18, fra Stor-Britannia, Frankrike og Spania, deltok i studien. De aller fleste ungdommer er imot vold (inkludert krig og terrorisme), uavhengig av hvilken religiøs bakgrunn de har, og for å sitere rapporten: "there was no evidence of a Muslim bias in favour of violent behaviour in this study" (s.10).
Det rapporten forøvrig slår fast er at ungdommer som selv har opplevd vold eller diskriminering og/eller sosial marginalisering har en større tendens til å støtte voldsutøvelse. Ungdommene i undersøkelsen oppga mange former for opplevd diskriminering, men muslimske ungdommer var de som opplevde mest diskriminering basert på deres religionstilhørighet. For muslimsk ungdom var det derfor ekstra viktig med toleranse for religions- og kulturforskjeller. Siden muslimsk ungdom var mer bekymret for dette, indikerte resultatene at "young Muslims appeared to feel more powerless to participate in legitimate forms of protest or active citizenship than young non-Muslims" (s. 9).

1 kommentar:

Anonym sa...

Og det viste vi som har med ungdom å gjøre fra før.