13. des. 2010

En sammenligning av to lærebokkart

De følgende bildene viser to kart hentet fra læreboken Mening og mangfold: Religion og etikk for den videregående skolen. Denne boken er den eneste (hittil) i mitt materiale som kartografisk adskiller kristendom fra andre religioner tematisert i boken, men dette er ikke det eneste som gjør disse kartene interessante. Se godt på bildene. Hva ser du?