29. jan. 2011

Besøk av Jehovas Vitner

Jeg har invitert Jehovas Vitner på besøk i neste uke. Det kom nemlig to damer på døren for noen dager siden og spurte om jeg hadde tre minutter til overs for å høre noe gode ord om Gud. Vi hadde faktisk ikke tid akkurat da, så jeg spurte om de var fra Jehovas Vitner og om de heller kunne komme igjen en annen dag. Jeg var helt ærlig og sa at jeg var faglig interessert siden jeg er religionsviter, og at jeg i fremtiden kan tenke meg å forske på Jehovas Vitner. De to damene lurte på om det var noen særlige spørsmål vi lurte på, men i farten kom jeg ikke på noe (tips tas imot med takk!).

Fra et faglig ståsted liker jeg Jehovas Vitner virkelig godt. Hver gang jeg får tak i de nye nummerne av bladene Våkn opp! og Vakttårnet leser jeg dem fra perm til perm fordi det er så interessant hvordan Jehovas vitner bygger opp budskapet sitt. Om noen noengang har stusset på hvorfor vitnene deler ut to blader i stedet for bare ett, så er det fordi de to bladene fungerer både hver for seg og kompletterende. Vaktårnet er det vi kan kalle "rent" religiøst, som kun fokuserer på religiøse spørsmål. Bladet presenteres på denne måten:
Formålet med dette bladet, Vakttårnet, er å ære Jehova Gud, universets Høyeste Hersker. Akkurat som et vakttårn i gammel tid gjorde det mulig for en person å se ting som skjedde, på lang avstand, hjelper dette bladet oss til å se betydningen av det som skjer i verden, i lys av bibelske profetier. Det trøster folk med det gode budskap om at Guds rike, som er en virkelig regjering i himmelen, snart skal gjøre slutt på alt det onde og gjøre jorden til et paradis. Det styrker troen på Jesus Kristus, som døde for at vi skulle kunne oppnå evig liv, og som nå hersker som Konge i Guds rike. Den engelske utgaven av dette bladet er blitt utgitt uavbrutt av Jehovas vitner siden 1879. Bladet er upolitisk og bruker Bibelen som autoritet.
Innholdet i Vakttårnets nr. 1, 1. januar 2011, er artikler med følgende titler:
 1. Eden - var det menneskenes opprinnelige hjem?
 2. Har Edens hage virkelig eksistert?
 3. Hvordan Edens hage angår deg
 4. Våre lesere spør...
 5. Lær av Guds ord: Hvorfor lære av Gud
 6. Nærm deg Gud: 'Han gjorde Jehovas ansikt mildere stemt'
 7. Visste du dette?
 8. Etterlign deres tro: Han holdt ut til tross for skuffelser
 9. For de unge: Sett pris på hellige ting!
 10. Visste Gud at Adam og Eva kom til å synde?
 11. Bryt Gud seg virkelig om deg?
 12. En østasiat i det gamle Italia
Som det fremkommer av listen har nr. 1 2011 Edens hage som tema, og det er vanlig at både Vakttårnet og Våkn opp! har et hovedtema for hver utgave. Punktene 4-9 er faste spalter, men også disse er preget av hovedtemaet. F.eks. er spørsmålet i "Våre lesere spør..." i januarnummeret: "Hvorfor brukte Satan en slange da han snakket til Eva?"

Våkn opp! tar for seg litt av hvert av dagsaktuelle temaer, fra prevensjonsspørsmål til livet i andeflokker (begge deler virkelige eksempler), og presenteres slik:
Dette bladet utgis som et informativt familieblad. Det viser hvordan en kan takle problemer som oppstår i det daglige liv. Det har nyhetsmeldinger, forteller om folk i mange land, drøfter religiøse spørsmål og redegjør for vitenskapelige emner. Men det er ikke alt. Det trenger også under overflaten og peker på den egentlige betydningen av det som skjer, samtidig som det alltid er politisk nøytralt og ikke setter én rase høyere enn en annen. Og noe som er enda viktigere: Det bygger opp tilliten til Skaperens løfte om en fredelig og trygg, ny verden som snart skal erstatte den nåværende, onde, lovløse verdensordning.
Hovedtemaet for januarnummeret av Våkn opp! er religion og fred, og inneholder følgende artikler:
 1. Er religion en kraft for fred?
 2. Har religion skylden?
 3. Problemet med religion
 4. Vil religion noen gang bli en kraft for fred?
 5. En bok du kan stole på Del 3 - Babylon i bibelhistorien
 6. Vi betrakter verden
 7. Står det en Designer bak? Den inverse netthinnen
 8. Den fantastisk fødselsprosessen
 9. De forseggjorte miniatyrhusene i Istanbul
 10. Bestefarsklokken tikker og går
 11. Hvor viktig er søvn?
 12. Migrene - hva kan du gjøre med det?
 13. De unge spør: Er jeg avhengig av elektroniske medier?
 14. Hva Bibelen sier: Er tro uforenelig med fornuft?
 15. Familiens oppgavesider
 16. 'Jeg gråt da jeg leste den'
Våkn opp! tar rett og slett opp rubbel og bitt, og flere av artiklene kunne stått i et hvilket som helst populærvitenskapelig magasin. De populærvitenskapelige artiklene i Våkn opp! har alltid referanser - artikkelen om migrene refererer f.eks til The Medical Journal of Australia og Emergency Medicine. Det eneste som "avslører" artiklene er et bibelsitat eller en bibelhenvisning i ny og ne. I artikkelen om elektroniske medier står det f.eks:
Du bør holde kontakten med venner og familie og dele positive nyheter og synspunkter med dem. - Ordspråkene 25:25; Efeserne 4:29.
Du bør ikke spre skadelig sladder, sende umoralske tekstmeldinger eller bilder eller se på moralsk nedbrytende videoklipp eller programmer. - Kolosserne 3:5; 1. Peter 4:15. (Utheving i original.)
Noen av artiklene, som "De forseggjorte miniatyrhusene i Istanbul" og "Bestefarsklokken tikker og går", har absolutt ingen religiøse henvisninger og kunne liksågodt vært artikler i Hjemmet eller Norsk Ukeblad.

Det jeg finner mest interessant med de to bladene og annen Jehovas vitner-litteratur, er at det finnes en slags spenning mellom Bibelen som autoritet og vitenskap som autoritet. Som det står i introduksjonen av Vakttårnet brukes Bibelen som autoritet, og ved første øyekast kan det se ut som om dette er den eneste, eller i det minste høyeste autoritet vitnene forholder seg til. I de fleste artikler om religiøse spørsmål brukes kun Bibelen, og argumentasjonen er gjerne tautologisk: Bibelen er sann fordi det står i Bibelen at den er sann. Likevel brukes referanser til forskning av og til som om det skulle være høyeste autoritet. Et eksempel er ensidersartikkelen "En østasiat i det gamle Italia". Her refereres et arkeologisk funn av et skjelett: "Analyser av denne personens mitokondrielle DNA viste at han var av østasiatisk avstamning på morssiden. Hans levninger daterte seg fra det første eller andre århundre evt." (Vakttårnet nr. 1 2011: 29). Dette funnet brukes så som legitimering av Bibelens fortellinger, noe man skulle tro var overflødig hvis Bibelen var eneste eller høyeste autoritet:
Hvorfor er dette funnet interessant? Jo, fordi utbredelsen av det kristne budskap i det første århundre evt. hadde sammenheng med hvor langt folk på den tiden reiste. Bibelen viser at etter pinsedagen i år 33 evt. ble det gode budskap tatt med fra Jerusalem av besøkende fra andre land og forkynt vidt og bredt. (Apostlenes gjerninger 2:1-12, 37-41) Dette skjelettet tyder i det minste på at det var noen på den tiden som reiste fra Øst-Asia til middelhavsområdet. (Vakttårnet nr. 1 2011: 29, parentes i original.)
At det står i Bibelen av budskapet ble "forkynt vidt og bredt" er altså ikke nok, det finnes også et behov for å fastslå det gjennom sekulær forskning. Et annet eksempel finner vi i Våkn opp!-artikkelen "En bok du kan stole på Del 3 - Babylon i bibelhistorien":
Den kjente arkeologen Nelson Glueck sa en gang: 'Jeg har foretatt utgravninger i 30 år, med en bibel i den ene hånden og en graveskje i den andre, og i saker med et historisk perspektiv har jeg aldri funnet at Bibelen tar feil.' (Våkn opp! nr 1 2011: 11)
Jeg har lest igjennom en del bøker utgitt av Jehovas vitner fra 1970-tallet og fremover, og har lagt merke til at denne spenningen slettens ikke er noe nytt fenomen. Jeg tror den kan forstås i lys av at mye av litteraturen, inkludert de to bladene Vakttårnet og Våkn opp!, er myntet på utenforstående. Muligens er det en forventning om at utenforstående, målet for misjoneringen, må overbevises ved hjelp av sekulære forskningsfunn - en slags "Bibelen hadde rett"-logikk som er overflødig blandt vitnene selv. Samtidig er litteraturen også henvendt til allerede medlemmer av Jehovas vitner, der Bibelen som autoritet er nok. På den annen side skal det nevnes at Jehovas vitner ikke ser noen motsetning mellom religion og vitenskap, og i tidligere utgaver av de to bladene har det vært artikler som tar for seg viktigheten av å støtte forskning. (Det er forresten interessant at man ved årstall bruker forkortelsen evt. - etter vår tidsregning/etter vestlig tidsregning - i stedet for e.kr.)

Måten de misjonerer og henvender seg til utenforstående på er ikke unik. Selv om de fleste kanskje først og fremst forbinder utdeling av blader på gaten og hjemmebesøk med Jehovas vitner, så er selve måten de presenterer budskapet sitt på ganske likt andre misjonerende religioner. F.eks er misjonerende skrifter som muslimer deler ut ganske like i oppbyggingen, der både religiøse skrifter og vitenskap benyttes i argumentasjonen.

Så - til uken blir det altså hjemmebesøk av Jehovas vitner. Hvis noen har forslag til hva vi skal spørre dem om, så skriv gjerne i kommentarfeltet!

8 kommentarer:

pappa sa...

Ett spørsmål bør kanskje være hvorfor de ikke stemmer ved valg? Mener de at de skal overlate til de "ugudelige" å avgjøre verdens fremtid? Derspom de ønsker å bli kvitt krig, ufred, sult etc, noe de sikkeret vil, burde de vel engasjere seg i hvem som sitter å at avgjørelsene? Eller mener de at Gud styre dette på beste måte?

Z sa...

Jeg har forstått det sånn at svaret på det er at de mener at verdensfred ikke kommer gjennom politiske avgjørelser, men gjennom troen på Gud. At det er krig, ufred, sult osv. er et tegn på at vi lever i de siste dager, og en fredelig jord vil bli opprettet til slutt uansett. Det er så om å gjøre å vende seg til Gud slik at man kan bli en del av denne nye verden idet den kommer. Politikk er slik sett unødvendig, for det er ikke på den måte verden blir bedre. Men de mener likevel at om alle omvendte seg til Jehovas vitner så ville verden blitt bedre med en gang også, fordi vitnene ikke skiller mellom folkeslag. De ser også, såvidt jeg har forstått det, på staten som noe kunstig, fordi Guds rike på jorden hverken kjenner landegrenser eller annet styresett enn Guds styre.

Z sa...

Jehovas vitner nekter forresten militærtjeneste, fordi den eneste kampen de skal være en del av er Jesu kamp mot djevelen den dagen Jesus vender tilbake.

H sa...

Den ene masterstudenten hos oss har kanskje en rekke Vakttårn-blader du kan få. Ville det være interessant?

Suzanne A. Thobro sa...

Ja, takk!

Mick sa...

Hei. Jeg har tidligere skrevet noen saker til en jeg kjenner som handler om Jehovas vitner. Kunne det være interessant for deg å se det? I såfall kan jeg prøve å sende deg noe.

Mick sa...

Hvis noen spør hvorfor Jehovas vitner ikke stemmer ved valg, så burde det gis et mer nøyaktig svar på det.

Jehovas vitner lærer at de kristne skal være nøytrale til denne verdens politikk og at de heller ikke skal delta i krigføring.

I Romerne kapittel 15 drøftes det hvordan de kristne skal forholde seg til myndighetene. Det fremgår at de kristne skal følge loven og de alminnelige pliktene de pålegges. Jesus hadde også sagt: "Gi keiseren hva keiserens er." De kristne er borgere i forskjellige land, og de lever i samsvar med det. Paulus stod selv frem for myndighetene ved flere anledninger da han forsvarte sin rett til å utøve sin tilbedelse og å evangelisere. Av den grunn skal de kristne anerkjenne styresmaktenes stilling. De skal betale skatt, følge loven, og gjøre som de er pålagt. Men Bibelen viser at det er et viktig unntak fra dette: Hvis myndighetene skulle kreve noe av de kristne som er i strid med det tror på, da gjelder prinsippet om at man skal adlyde Gud mer enn mennesker.

Allerede på et tidlig tidspunkt skrev Russell at de kristne skal støtte Jesu rike og ikke menneskenes riker. Men i den tidligste tiden var ikke tilhengerne fullstendig nøytrale i alle henseende. Ved verdenskrigens utbrudd i 1914 var det noen av dem som lot seg verve til å delta i hæren med forskjellige arbeidsoppgaver. Andre, derimot, gikk ikke med på dette. I Italia ble noen idømt straffer for militærnekting. Men organisasjonen var fremdeles påvirket av alminnelige holdninger den gangen, og i 1918 oppfordret de til å be for landet og krigens utfall. Men i tiden som fulgte antok de et klarere syn. Etter verdenskrigen ble Folkeforbundet opprettet, og mange religiøse organisasjoner gav sin støtte til dette. Noen sa til og med at de anså det for en del av Guds plan. Men De Internasjonale Bibelstudenter var ikke blant dem. Rutherford holdt et foredrag i Ohio hvor han snakket om flere av de politiske temaene som var oppe. Han sa at Guds rike skulle innføre Guds vilje på jorden, og ikke Folkeforbundet. I årene som fulgte gjorde de i større grad sitt synspunkt klart om at de ikke var opptatt av politisk innflytelse, men av å forkynne om Jesu rike.

I dag er det flere religiøse grupper som hevder at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk og at det er Guds vilje at de skal vende hjem til Midtøsten. Noen hevder at republikken Israel har Guds velsignelse. Jehovas vitner gjør ikke det. De lærer at jøder må vise tro på Jesus og bli kristne for å kunne tjene Gud slik han ønsker. Jehovas vitners litteratur har påpekt at det som skjer i Israel i dag preges av kriger, lovløshet, blodsutgytelser og kjærlighet til penger.

Jehovas vitner ønsker å være et internasjonalt brorskap. Ettersom de ikke blander seg inn i politiske konflikter, sørger de for at dette brorskapet ikke blir truet. De griper ikke til våpen mot hverandre eller mot andre mennesker. De gir sin støtte til sin organisasjon og dens arbeid, hvilket de mener er i tråd med Guds vilje.

Suzanne A. Thobro sa...

Takk for utdypende kommentar. Send gjerne!
E-post: suzanne.a.thobro@uit.no
Postadresse: Suzanne Thobro, Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø.