15. feb. 2011

Mindre opptatt av hijab, mer av niqab og burka

Det er vel på tide å fjerne den avsluttede, lille spørreundersøkelsen min om man hadde våget å gå med niqab eller burka for en dag. Det var ikke mange som svarte, men flertallet sa ja (8 av 9). Og i samme slengen kan det kanskje passe å skrive litt om Nordlys igjen. 10. februar skriver nemlig Tone Jensen i "Dagens kommentar" at "Niqab og burka er et kjennetegn på en type apharteid, ikke styrt av rase, men av kjønn." Før jeg kommenterer Jensens skriverier vil jeg imidlertid presentere litt statistikk, som hun er en godt eksempel på - at media blir mer opptatt av niqab og burka, og mindre av hijab.

Et lite søk i avisdatabasen A-tekst/Retriever viser denne trenden. Statistikken under viser at samlet sett minker interessen for hijab, burka og niqab kraftig fra 2009 gjennom 2010 (rød linje). Et søk på hver og en av de tre hodeplaggene viser imidlertid at det er skriverier om hijab som daler, mens niqab og særlig burka er på vei opp.
Hva er det så som gjør at det nå skrives mer burka og niqab og mindre om hijab? Den store toppen i 2009 skyldes nok debatten om hijabbruk i politiet; 2009 har betydelig flere treff på hijab + politi enn både 2008 og 2010. I tillegg har jeg en hypotese om at hijab nå begynner å bli kjedelig i forhold til niqab og burka, som er mye mer eksotiske plagg. 

Tone Jensen har forresten ikke forlatt hijabtemaet, men det er niqab og burka som for henne er det virkelig store ondet. Og jammen klarer hun ikke å innbake litt akademikerforakt i samme slengen. Hun skriver:
Så seint som i fjor kom det en "undersøkelse" fra Københavns universitet som fortalte at det bare var 3 - tre - brukere av burka i hele Danmark. Budskapet var: problemet er marginalt. Det er selvfølgelig helt feil. I Danmark som i Norge. Bruken av niqab og burka øker stadig.
Ved bruken av hermetegn drar Jensen i tvil integriteten til selve Københavns universitet. Det underliggende budskapet kan se ut til å være noe slik som at "Københavns universitet er med på å underslå hvor stort problem burkabruk er." For at det er et stort problem, det er ikke Jensen i tvil om. Som nevnt over mener hun bruken er en type apharteid, og i kjent Nordlys-stil fremstiller hun seg som en forsvarer av muslimske kvinner, og ikke en kritiker:
Hva gjør det med selvbildet til kvinner og jenter som aldri kan vise seg for andre mennesker enn sine slektninger, fordi kroppen deres er farlig og syndig? Som bare ved å vises her i verden begår en stor synd mot Gud?
Denne måten å skjule sin agenda på kjennes lett igjen fra islam-serien Nordlys trykket i høst, da avisen påsto at deres kritiske blikk på Alnor-moskeen og dens byggeplaner var for å opplyse muslimer om hva som foregikk i deres egne rekker. Jensen er på de muslimske kvinnenes side, fremstiller hun det som. Men mest sannsynlig har Jensen ingen eller lite empiri som hun baserer sine antagelser på. Hvor mange burka- og niqabbrukere har hun snakket med om dette? Antageligvis er dette "forsvaret" for muslimske kvinner kun et retorisk virkemiddel. Tone Jensen kritiserer bruken av disse plaggene kun av sitt gode hjerte, muligens utfra antagelsen om at det vil overbevise flere enn om hun kun åpenlyst kritiserte bærerne.

Ingen kommentarer: