17. feb. 2011

"Stakkars små i hedningland"

I et tidligere blogginnlegg nevnte jeg såvidt sangen "Stakkars små i hedningland". Til glede (eller gremmelse) serverer jeg hele sangteksten her:

Stakkars små i hedningland
(melodi: Kjære Gud jeg har det godt)

Stakkars små i hedningland
Kjenner ei vår Frelsermann,
Har ei hørt om englesangen
Julenatten hist på vangen,
Kan ei synge Herrens pris.
Kan ei synge Herrens pris.

Stakkars hedning kjenner ei
Lyset som kan vise vei
Til den store, gode hyrde,
Som har båret syndens byrde
Og forløst den arme jord.
Og forløst den arme jord.

Stakkars folk på fjerne strand
Venter hjelp fra kristenland,
Lenges etter trøst i nøden,
Etter fred og håp i døden
Og en evig salighet.
Og en evig salighet.

Glade barn i kristenhjem,
Vil du hjelpe hedning frem
Til vår Jesus, jordens glede,
Ham å prise og tilbede,
Ham å synge takkesang?
Ham å synge takkesang?

Ja, vi vil i Jesu navn
Lindre stakkars hednings savn.
Å, velsign vårt lille virke!
Kjære Herre, bygg din kirke
Snart i mørke hedningland.
Snart i mørke hedningland.
Obs! Teksten er en ekte misjonsvise, men brukes nok ikke nå lenger.

Ingen kommentarer: