1. mar. 2011

En rettelse

I et tidligere blogginnlegg om Jehovas Vitner skrev jeg om bladene Vakttårnet og Våkn opp! at de er myntet på utenforstående og at det, for å sitere meg selv, "muligens er [...] en forventning om at utenforstående, målet for misjoneringen, må overbevises ved hjelp av sekulære forskningsfunn - en slags "Bibelen hadde rett"-logikk som er overflødig blandt vitnene selv." Min påstand om at bladene er myntet på utenforstående hadde jeg hentet fra boken Jehovas Vitner: En flerfaglig studie, men dette er en påstand som må modifiseres. Da vi hadde besøk av Jehovas Vitner for en tid tilbake spurte jeg om nettopp dette, om bladene kun er myntet på utenforstående, og ble da opplyst om at de brukes like mye av Vitnene selv. Bladene er altså ikke kun misjonsmateriell.

1 kommentar:

Mick sa...

Nei, langt ifra. Bladene ses på av vitnene selv som viktige når det gjelder å få oppdatering om nyheter og om teologiske oppfatninger.

Det er verd å merke seg at det er tre blader som kommer ut hver måned nå. Slik har det vært siden 2008. Vakttårnet kommer ut som to utgaver, en studieutgave og en offentlig utgave. Våkn opp! kommer bare ut som en utgave. Studieutgaven av Vakttårnet er beregnet hovedsakelig på vitnene selv og presenteres ikke fra dør til dør, mens den offentlige utgaven derimot brukes i forkynnelsesarbeidet sammen med Våkn opp!

http://no.wikipedia.org/wiki/Vaktt%C3%A5rnet_-_Forkynner_av_Jehovas_Rike

http://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5kn_opp!