1. apr. 2011

Human-Etisk Forbund kupper skolens religionsundervisning

Ja, det er fremdeles 1. april, men dette er ingen spøk. Det er en journalistvennlig overskrift. Jeg har nemlig vært på seminar for doktorgradsstudenter og blitt kurset i hvordan journalister tenker. Ifølge journalistene - og det har de nok rett i - tenker forskere alt for mye som forskere i møtet med media. De tenker i avhandlingsform og lar derfor konklusjonen stå til slutt, etter lange utgreiinger om metode, teori og empiri. Hvis en pressemelding har en typisk akademiaoverskrift, så faller journalisten mest sannsynlig av før han/hun har kommet til tredje ord i overskriften, og går heller videre til neste pressemelding.
 

Journalister går etter prinsippene A.V.I.S. og O.V.E.N.. Dette er forkortelser for aktuelt, vesentlig, identifikasjon, sensasjon og overraskende, vesentlig, engasjerende og nyttig. Så vidt jeg fikk med meg betegner førstnevnte prinsipp hvorvidt en sak er interessant, og sistnevnte om hvorvidt artikkelen er god. For at akademiske funn skal fenge en journalist må saken kunne knyttes til noe som er aktuelt i tiden, funnene må berøre mange (være vesentlige), folk må kunne kjenne seg igjen og det må ha wow-faktor. For at akademiske funn skal bli lest om må det altså fremstilles som overraskende, det må være engasjerende, og det må være nyttig for folk flest.

Og disse prinsippene må altså forskningen tilpasses for å bli hørt. Er det egentlig mulig? Er det ønskelig? Man kan stille seg spørsmålet om forskningsfunn ved å tilpasses det journalistiske format blir så omformulert at det egentlig er noe vits å formidle dem på denne måten.

Hva med overskriften min? Oppfyller den prinsippene? Religionsundervisning er stadig aktuelt (selv om det hverken handler om Libya eller atomstråling). Det berører ganske mange. Et kupp er vel alltid sensasjonelt. Men reflekterer overskriften forskningsfunnene? Nja.... den er drøy. Faktisk alt for drøy, og misvisende. For det første handler min forskning ikke om religionsundervisning, den handler kun om lærebøker. For det andre er det ikke noe kupp. For det tredje har jeg absolutt intent belegg for å gi Human-Etisk Forbund noe annet enn en indirekte rolle når det gjelder hva som formidles i skolebøker. 

Så hva har jeg belegg for å si? At livssynshumanisme har begynt å bli fremstilt som referanse for ønskelige verdier leserne av lærebøkene skal ta til seg. Det er ikke like fengende som innleggets overskrift. 

Hvilke andre alternativer kunne jeg har brukt? På kurset lærte vi også å omgå problemet med at funnene ble unøyaktig fremstilt, ved å si noe trivielt og allerede godt kjent, på en ny og sensasjonsvridd måte. Jeg kunne f.eks brukt overskriftene:
  • Politisk korrekte lærebøker om religion
  • Politisk verdipropaganda i lærebøker
  • Lærebøker ikke verdinøytrale
  • Religionslærebøker; et politisk verktøy
  • Dramatisk endring i lærebøker om religion
  • Lærebøker om religion favoriserer enkelte verdier
Ville du lest en artikkel med en av disse overskriftene? De sier absolutt ingenting nytt, men resten av artikkelen ville forhåpentligvis gjort det.

9 kommentarer:

Thomas Rognmo sa...

Overskriftene dine sier nok, men jeg ville foreslått noe VG-aktig.

"Religionsundervisning humanist-kuppet i narkostrøk."

"Favoriserte verdier gjør lærebokkupp etter hasjdom."

eller

"Skolevesenet verditatt på sengen!"

Thomas Rognmo sa...

Og hvis du kan bruke "sex", "narko" og "tatt" i samme setning, da vinner du.

Thomas Rognmo sa...

Det som er litt artig er at mange av lærebøkene jeg har kommet over innen samfunnsfag prøver å presse "sunne" sosialdemokratiske verdier på elevene. Sånn at de kan klippe håret, få seg en jobb og stemme på Arbeiderpartiet.

H sa...

Vi (NIFES) har n egen informasjonsavdeling som hjelper forskerene med slike ting. Dvs - man viser artikkelen/planen for foredraget el til en av journalistene som jobber der og så gir de hjelp til å lage en avisvennlig sak. Fordelen med dette er at man får laget en sak som fremstiller forskningen så riktig som mulig samtidig som den er lesverig for de såkalte folk flest og gjerne snappes opp av en avisjournalist.
Jalla overskrifter og irrelevante illustrasjonsbilder må man dog tåle.

H sa...

Argh - skrivefeil likevel.

Suzanne A. Thobro sa...

Haldis: Fakultetet har en sånn person også, men han skal slutte. Håper han blir erstattet.

Suzanne A. Thobro sa...

Hm... ser at det kan feiltolkes. Jeg håper ikke at han blir erstattet fordi han er dårlig eller noe sånt, men at ikke stillingen forsvinner nå når han skal over i en vitenskapelig stilling i stedet for.

H sa...

Har dere også populærvitenskpelige foredrag som holdes for alle (dvs også for de i administrasjonen ol)? Det er en fin trening i å gjøre stoffe lettere tilgjengelig (og så må man ha en fengende overskrift hvis man vil tiltrekke tilhørere).

Suzanne A. Thobro sa...

Ikke som jeg vet. Lurer på om jeg har hørt at det var slikt før i tiden.