8. jun. 2011

Antisemittisme i Osloskolene

I dag meldte Vårt Land resultatene av Oslo kommunes undersøkelse av rasisme og antisemittisme i byens ungdomsskoler. Rapporten viser at en tredjedel av alle de spurte jødiske barn oppgir å ha opplevd flere ganger hver måned negative hendelser knyttet til deres religion, mens tallene var betraktelig lavere for barn med annen religion. Kun 5,3% muslimske barn oppga det samme.

Sistnevnte tall stiller generalsekretæren for Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, seg noe tvilende til. Forstander for Det Mosaiske Trossamfunn, Ervin Kohn, uttaler at "[d]et er greit å få adressert for første gang at antisemittisme defineres som noe eget, og ikke bare havner i en sekk med mobbing, rasisme og hatkriminalitet", og Anne Sender, tidligere forstander ved samme sted, ber Islamsk Råd Norge om å ta tak i uønskede holdninger mot jøder i muslimske miljøer. Afsar er på sin side opptatt av at man må motarbeide alle typer rasisme, inkludert antisemittisme, og hevder at Sender har et for snevt fokus på kun sistnevnte.

Denne diskusjonen mellom lederne av disse to organisasjonene gjorde meg nysgjerrig på rapportens innhold, og jeg har derfor lest den. I Vårt Land hevder Olav Elgvin at rapporten må ha blitt gjennomført meget raskt, og jeg synes også den bærer preg av å være et hastearbeid. Uansett er rapporten interessant lesning.