26. jan. 2012

Anonyme kommentarer vil ikke lenger bli publisert

Jeg har fra i dag innført kommentarmoderasjon, og bestemt meg for at helt anonyme kommentarer ikke vil bli publisert. Dette fordi jeg finner det vanskelig å kommunisere med personer som ikke kan identifiseres eller skilles fra hverandre. Det er ikke behov for fullt navn for å få kommentaren publisert, men jeg må på en eller annen måte kunne skille kommentatorene fra hverandre.

Sleivete kommentarer som av typen "enn du da", "hva tror du at du er" o.l. vil heller ikke bli publisert, uavhengig av om avsender er anonym eller ei. Dette fordi denne typen kommentarer er fullstendig ufruktbare.

Argumenter mot mine påstander i innleggene mottas selvfølgelig med takk. For den som ikke ønsker å argumentere finnes fortsatt muligheten for å krysse av for at man ikke liker innlegget.

20. jan. 2012

Opererer religionsvitere med et religionshierarki?

Man kan nok enkelt svare ja på spørsmålet i overskriften hvis man f.eks ser på bruk av begrepet "verdensreligioner", som ofte blir brukt som en legitimering av hvilke religioner det er relevant å skrive om og lære bort om. Dette er synlig i bøker, artikler, pensumtekster m.m. Det er imidlertid ikke den typen religionshierarki jeg vil skrive litt om her, men om et religionshierarki som kommer tilsyne i møtet mellom religionsvitere og representanter fra forskjellige religioner/religiøse grupperinger. Jeg kom nemlig over en undersøkelse av mormonere gjennomført av det amerikanske Pew-forum, der et av undersøkelsens spørsmål var om mormonismen er en kristen religion. Mormoneres svar blir her sammenlignet med svarene til "U.S. general public", der 97% av førstnevnte gruppe svarer ja, mot 51% ja av sistnevnte. Dette fikk meg til å tenke på en hendelse da jeg var student i Bergen.