28. jan. 2013

Ny underside for andre blogginnlegg

Jeg har opprettet en egen underside for blogginnlegg som ikke hander om religion og representasjon. Lenke til den finnes i kolonnen til høyre: "Blogginnlegg om ymist anna". Noen innlegg som hittil har vært på hovedbloggsiden, er flyttet over dit.

Ingen kommentarer: