25. feb. 2013

Religion som kartografisk begrep i lærebøker for videregående skole


Religionsbegrepet handler ikke bare om religionsdefinisjoner, men også om hva som plukkes ut for å representere «religion». I tillegg til verbal tekst består lærebøker også av blant annet bilder og symboler, som Sissel Undheim viser i sin gjennomgang av læreverk i RLE. Ved å se på både tekst, bilder og symboler konkluderer Undheim med at lærebøkene handler mer om «de fem religionene» enn om «religion».
Dette gjelder også i stor grad lærebøker for religionsfaget i videregående skole. Trenden har siden ca. 1970 og frem til i dag vært at færre og færre religioner får representere «religion» i disse bøkene. Bøker før 1970-tallet hadde kapitler om rundt ti religioner, mens det har droppet til under halvparten i to av de tre nyeste bøkene i bruk i dag. Ekistens (Gyldendal) har tre kapitler om enkeltstående religioner; islam, buddhisme og kristendom, Tro og tanke (Aschehoug) har fire: islam, buddhisme, kristendom og hinduisme. Den tredje boken på markedet, I samme verden (Cappelen Damm), har også et kapittel om jødedom.