10. apr. 2013

Verdensreligioner uten verdenskart

Begrepet «verdensreligioner» er velkjent og i utstrakt bruk. I lærebøker har det siden 1970-tallet blitt brukt som en egen legitimering for utvalget av hvilke religioner som behandles og representeres. Det er gjerne «de fem store»; buddhisme, hinduisme, islam, jødedom og kristendom, som i lærebøker har vært betegnet og stadig betegnes som «verdensreligioner».* Samtidig er det elementer ved lærebøkene som «regionaliserer» disse religionene, som i motsetning til å gjøre dem til «verdensreligioner» fester dem til visse deler av verden. Ett av disse elementene, som jeg forsker på, er kart.