29. mai 2013

En verdensreligion til?

I forrige blogginnlegg skrev jeg om hvordan kartbruk i religionslærebøker gjør religioner til “verdensreligioner”. Samtidig som en religion avmerkes på avgrensede områder på et verdenskart av typen “oversikt over religioner i verden”, konstrueres den som en “verdensreligion” nettopp ved at den er til stede på verdenskartet.

Jeg skrev også forrige gang at det gjerne er “de fem store” (buddhisme, hinduisme, islam, jødedom og kristendom), som gjennomgående i lærebøker betegnes som “verdensreligioner”. I min analyse av lærebokskartene har jeg lenge tenkt at det kun er disse fem man gjenfinner på samtlige verdenskart. Andre religionskategorier dukker opp på noen kart, men ikke på alle. Etter en bemerkning fra en kollega gikk det imidlertid opp for meg at det jo finnes en sjette kategori, som har vært der hele tiden. Jeg har bare ikke sett den, blandt annet fordi den har hatt ulike navn oppgjennom tiden. Selve kartutformingen har også bidratt til å gjøre den usynlig.