24. sep. 2013

Hva er det kart over religioner ikke viser oss?

Alle har vi sett det; kart over religioners utbredelse i verden. Kanskje husker du det fra dine egne lærebøker, kanskje har du sett det i populærvitenskapelige bøker, eller søkt det opp på internett. Et slikt kart viser typisk fem religioner: buddhisme, hinduisme, islam, jødedom og kristendom.


Men hva er det slike kart ikke viser oss? I dette innlegget skal jeg vise frem noen alternative kart for å illustrere dette.

LES HELE INNLEGGET PÅ FORSKNING.NO.

19. sep. 2013

Religioners "bildebevis"

At "bilder aldri lyver" er et kjent ordtak, men som de fleste har erfart er det meget enkelt å lyve nettopp med bilder. Litt retusjering i Photoshop - og vips ser man 20 år yngre ut eller man har funnet opp et nytt fantastidyr. Det er imidlertid ikke slike typer "løgn" jeg skal skrive om i dette blogginnlegget, men om hvordan bilder gjennom plassering, bildetekster og lignende er med på å forme leserens (eller seerens) forståelse av hva bildet viser.

Under skrivingen av masteroppgaven min kom jeg ved en tilfeldighet over noe som kan fungere som et godt eksempel på hvordan både plassering og bildetekst former bildet; et fotografi brukt som i to forskjellige bøker, som illustrasjon til to forskjellige religioner. Bøkene det er snakk om er læreboken Mening og mangfold (Aschehoug 1. utg. 1997, 2. utg. 2006)  og den populærvitenskapelige boken Buddhistisk visdom (Cappelen 2001).