21. nov. 2013

Hva er buddhisme?

Tittelspørsmålet mitt er vel nesten som et lurespørsmål å regne. For jeg skal ikke komme med noen definisjon av buddhisme, ei heller noen påstander om hva denne religionen egentlig går ut på. Likevel stiller jeg spørsmålet, for det er det potensielle svaret jeg er interessert i, særlig når det svaret kommer fra en lærebok. Det innlegget skal handle om er altså: hvordan fremstiller lærebøker hva buddhisme er?

For noen dager siden postet min kollega Siv Ellen Kraft et blogginnlegg her på forskning.no, der hun skriver om hvordan det forventede bildet av buddhismen som en fredelig religion, gjør at vi ikke legger merke til sider ved religionen som kan oppfattes negativt. En viktig premissleverandør til dette positive bildet, er lærebøker fra den videregående skolen. I religionslærebøker av i dag fremstår buddhismen nettopp som en fredelig, empatisk og miljøvennlig religion, og et perspektiv på konflikter eller andre negative sider er så godt som fraværende. Det har imidlertid ikke alltid vært slik.