26. aug. 2014

Atter noen betraktninger om RLE fra en som forsker på RE

- Eller: hvorfor jeg ikke er komfortabel med å trykke "liker" på Facebook-kampanjen "Ja til RLE".

For ikke mange dager siden gikk Human-Etisk Forbund ut og ønsket seg en nedleggelse av hele RLE-faget i grunnskolen, samt at opplæring i kunnskap om religion(er) burde legges inn under andre fag (f.eks historie). Som et motsvar til dette, og til KrFs ønske om et KRLE-fag, har det blitt opprettet en Facebook-kampanje, med tilhørende nettside, for å beholde RLE-faget.

Jeg deler ønsket om å beholde dagens RLE, hvis alternativet er nedleggelse eller et KRLE. Jeg har tidligere skrevet litt om hva jeg tenker om et evt. KRLE, og selv om en slik endring ikke bekymrer meg så veldig, syns jeg at å føye til K'en signaliserer et tilbakesteg. Å fjerne faget mener jeg - som religionsviter - faller på sin egen urimelighet. Å ha et eget religionsfag i skolen vil, akkurat slik som religionsvitenskapsfaget på høyere nivå, bidra til verdifulle perspektiver som ikke kommer like sterkt frem i andre fag. Forskjell på fagdisipliner skyldes som oftest ikke temaene som studeres, men perspektivene man studerer dem ut ifra.

Jeg er likevel ukomfortabel med å støtte en "Ja til RLE"-kampanje, fordi jeg stiller meg spørsmål ved hele konstruksjonen av faget, særlig om kampanjens mål er "Ja til et religionsvitenskapelig og filosofisk religionsfag i skolen, et fag som er pedagog- og religionsviter-styrt, politikerfritt, og får være i fred." (Hentet fra facebooksiden til "Ja til RLE" 26.08.14). Jeg vil her formulere et par av mine betenkeligheter: