19. nov. 2014

Et bedre religionsfag

I BT 16.11. vil min gode religionsviterkollega Jane Skjoldli ha mer kunnskap om religion i skolen. Hun hevder at verdensreligionsmodellen er farlig, men hvilket belegg har Skjoldli for å hevde det? Ja, verdensreligionsmodellen er utdatert, den glatter over forskjeller innad og lager kunstige grenser utad. Men farlig? Vi trenger ikke lage myter om religionsfaget i skolen - det holder å forholde seg til de reelle utfordringene.

Jeg forsker på dette faget, til og med på akkurat det Skjoldli retorisk nevner et par ganger: Hvordan religioner presenteres som kunstige størrelser på verdenskart. Og jeg ser at problemet med skolefaget ikke først og fremst er verdensreligionsmodellen i seg selv, uansett hvor utdatert den måtte være.

Problemet oppstår når kunnskap om religion skal kvernes gjennom formålsparagrafen (som all kunnskap i skolen skal og må). I skolens religionsfag søkes formålsparagrafen oppfylt ved å bruke religion og religiøse mennesker som eksempler på hva som er godt og hva som er dårlig i henhold til denne paragrafen. Er det uvitenskapelig? Ja. Kan det få konsekvenser for elever som vil oppleve å bli satt i bås og sette andre i bås? Ja. Er det farlig? Nei. Å hevde det mener jeg er en krisemaksimering som mangler empirisk belegg.

13. nov. 2014

(K)RLE – hva kan vi gjøre med det?

Det er én ting vi religionsvitere ofte glemmer når vi snakker om religionsfaget i skolen: formålsparagrafen. Er det ikke om hvordan den påvirker faget i uvitenskapelig retning debatten burde stå?

I Klassekampen 30.10.14 prøver religionsviter Knut Melvær å vri debatten over på innholdet i (K)RLE, i stedet for de overflatiske endringene. Han peker på hvordan et fag som lærer bort kunstige størrelser («verdensreligioner») fremdeles vil gjøre det, uansett om en K tilføyes eller ei. Hans løsning er at læreplanen må bygges opp på nytt, rundt sammenlignbare begreper.

I likhet med Melvær og mange andre som uttaler seg, forsker jeg ikke selv på RLE, men jeg forsker på lærebøker for Religion og etikk-faget i vgs. I lærebøkene ser jeg hvordan sammenlignbare begreper allerede er en del av religionsfaget, uten at det dermed løses fra verdensreligionsmodellen eller problemet med ideelle størrelser. Det må en mye større omveltning til for at det ikke bare skal bli det samme i tilsynelatende ny forpakning.