16. jul. 2015

Antisemittisme i lærebøker

I religionslærebøker for videregående skole har det de siste 40 år blitt tatt avstand til antisemittisme både i tid, i rom og i form av gruppetenkning.
I en analyse av trykte religionslærebøker for videregående skole har jeg funnet at tematisering av antisemittisme har vært en fast del av jødedomskapitler de siste 40 årene, men at det som har vært skrevet om det har vært så lite og fragmentarisk at det nesten ikke gir mening uten store bakgrunnskunnskaper hos leseren.