Om meg

Religionsviter med stor interesse for hvordan vi skaper virkelighet gjennom hvordan vi ordlegger oss.

Jeg har inntil nylig har vært phd-stipendiat ved UiT, og er nå ledig på markedet for noen andre som trenger en medarbeider med grundige analysekunnskaper, forkjærlighet for undervisning og stå på-vilje i utfordrende situasjoner.

Det jeg er spesielt god på er:

-religionsvitenskap
-tekstanalyse
-bildeanalyse
-kartanalyse
-lærebokanalyse
-didaktikk/pedagogikk
-skolens historiske utvikling
-formidling

Jeg har skrevet fagartikler om hvordan buddhisme fremstilles i lærebøker, hvordan religioner fremstilles på lærebokskart, samt om hvordan anti-semittisme og holocaust beskrives i lærebøker.

Jeg har god erfaring med undervisning og sensurarbeid på universitetsnivå, og jeg har fått gode tilbakemeldinger på undervisningsmetodene mine fra både kolleger og studenter. Jeg har også veiledet studenter som har skrevet bacheloroppgave, og vært rådgiver for masterstudenter innenfor mitt eget og tilgrensende fagfelt, samt helsefag/psykologi.

Jeg er godt vant med å delta i den offentlige debatten gjennom kronikker og leserinnlegg. I tillegg til de overnevnte punkter har jeg en interesse for medisinske diskurser og pasientdiskurser, og har deltatt aktivt i den offentlige debatten om disse temaene.

På fritiden har jeg vært styremedlem i flere foreninger. Gjennom dette har jeg, i tillegg til generell styreerfaring og foreningskunnskap, erfaring med arbeid med nettsider, kassererarbeid m.m. Jeg har vært og er administrator for både sider og grupper på Facebook, og er godt vant med kommunikasjon via sosiale medier. Både som religionsviter og som privatperson har jeg god erfaring med blogging, og jeg har blogget for forskning.no.

Både skriftlig og muntlig engelsk er noe jeg er vant til å bruke i faglige sammenhenger.

Har du bruk for meg? Ta kontakt på suzannethobro@gmail.com.