Ressurser: religion i lærebøker

Fra nettaviser
Norske 
"Djevelen sto bak alt det samiske", nrk.no, 06.12.2007.
"Vil kvalitetssikre lærebøker", nrk.no, 10.12.2007.

"Samene forsvinner fra lesebøkene", forskning.no 21.04.2011.

Utenlandske

Gary Bauer: "What are US students learning about Islam?", The Christian Science Monitor, 22.04.2009.


Rapporter m.m.
St.meld. nr. 32 (2000-2001) Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

NOU 2007: 6 Formål for framtida: Formål for barnehagen og opplæringen

Søk på "religion" på regjeringen.no (stortingsmeldinger, NOU'er, m.m.).

Yngve Troye Nordkvelle og Ingrid Tvete: "NORD/SØR perspektivet i norske lærebøker" og "Lærebøkenes blikk på verden".

Den norske EU-delegasjonen: "Religiøs konflikt i skolen?", 23.03.2009.
 --> RedCo-prosjektet (engelsk)
  --> Documentation of Interreligious Dialogue in School and Society 26.-28.11.09 (tysk)

Masteroppgaver
Suzanne Anett Thobro (2008): Representasjoner av buddhisme og hinduisme: En diskursanalyse i postkolonialt perspektiv av lærebøker i religionsfaget for gymnas/videregående skole.

Gunnar Christensen: "Fremmede religioner i skolen", 1982. (Flere brister.)
Gunnar Christensen: Skandalebøkene i ungdomsskolen, 2004. (Bokutgivelse av hovedoppgaven, flere brister.)

Læreplaner
2006 Religion og etikk
1996 Religion og etikk

Annet
"Om lærebøker i religion", FOLKEBLADET No. 52. Tirsdag den 27 December 1831.